1. Niniejszy dokument określa warunki przetwarzania danych osobowych (zwanych dalej również „danymi”) i plików cookies w obszarze sklepu internetowego Wannyglamour.pl, prowadzonego za pośrednictwem strony internetowej, udostępnionej pod adresem URL: Wannyglamour.pl, zwanej dalej „Sklepem”.

SPIS TREŚCI

Spis treści jest pusty, ponieważ nie używasz stylów akapitu, które mają być w nim uwzględniane.

JAK SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z ADMINISTRATOREM DANYCH

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach Sklepu jest Rafał Kieszkowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „NET SPACE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” –  z siedzibą w ul Żurawia 47/49  00-680 Warszawa regon 385748042, NIP: 7010974718.

Z Administratorem danych można się skontaktować przy użyciu adresu e-mail:wannywolnostojaceglamour@gmail.com

NA JAKIEJ PODSTAWIE PRZETWARZAMY TWOJE DANE

 • Zbierając dane osobowe, zawsze informujemy o podstawie prawnej ich przetwarzania. Wynika ona z przepisów RODO (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych). Gdy informujemy o:
 • art.6 pkt 1 lit. a) RODO – oznacza to, że przetwarzamy dane osobowe na podstawie otrzymanej zgody,
 • art.6 pkt 1 lit. b) RODO – oznacza to, że przetwarzamy dane osobowe, ponieważ są one niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań przed jej zawarciem, na otrzymane żądanie,
 1. art.6 pkt 1 lit. c) RODO – oznacza to, że przetwarzamy dane osobowe w celu wypełnienia obowiązku prawnego,

art.6 pkt 1 lit. f) RODO – oznacza to, że przetwarzamy dane osobowe w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów.

 • INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH UŻYTKOWNIKÓW STRONY INTERNETOWEJ
 • Od momentu gdy uruchamiasz naszą stronę internetową, w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług przetwarzamy takie informacje, jak:
 • adres IP urządzenia, z którego nadeszło zapytanie,

data i godzina zapytania,

 1. liczba wysyłanych przez serwer bajtów,
 2. adres URL uprzednio odwiedzonej strony, w przypadku gdy odwiedziny nastąpiły przy użyciu tego odnośnika,

informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji zapytania.

 1. W przypadku, gdy w zakres przetwarzanych informacji wchodzą dane osobowe, zastosowanie znajdują poniższe postanowienia.

Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 pkt 1 lit. f) RODO.

 1. Naszym prawnie uzasadnionym interesem w tym przetwarzaniu jest prowadzenie dzienników zdarzeń serwera i zabezpieczanie Serwisu przed potencjalnymi atakami hakerskimi i innymi nadużyciami.

Będziemy przechowywać te dane przez okres niezbędny do realizacji oznaczonych celów, nie później niż do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z odrębnych przepisów prawa.

 1. Przysługuje Tobie prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 2. Podanie tych danych jest warunkiem korzystania z Serwisu. Brak podania tych danych uniemożliwi korzystanie z Serwisu.

Odbiorcą tych danych jest nasz hostingodawca / dostawca usług IT.

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH – KORESPONDENCJA I POŁĄCZENIA

 1. Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu marketingu bezpośredniego. Dzieje się to na przykład wówczas, gdy odpowiadamy na Twoją wiadomość e-mail, odpowiadamy na zapytanie przesłane przez czat lub wykonujemy zamówione połączenie telefoniczne.

Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 pkt 1 lit. f) RODO.

Będziemy przechowywać Twoje dane do czasu niezbędnego dla celu realizacji.

 1. Przysługuje Tobie prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 1. Podanie tych danych jest dobrowolne, a brak podania tych danych uniemożliwi jedynie realizację bezpośrednich działań marketingowych.
 1. Odbiorcami tych danych są: nasz hostingodawca, dostawca usługi poczty elektronicznej i dostawca czatu, dostępnego na stronie internetowej Serwisu.

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSÓB SKŁADAJĄCYCH ZAMÓWIENIE

 1. Możemy przetwarzać dane osobowe niezbędne w celu realizacji zawartej z Tobą umowy. Jednak jeszcze przed jej zawarciem, możemy przetwarzać dane osobowe niezbędne w celu podjęcia działań na Twoje żądanie. Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 pkt 1 lit. b) RODO.

Dodatkowo, będziemy przetwarzać Twoje dane w celu realizacji obowiązków rachunkowych i podatkowych. Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 pkt 1 lit. c) RODO.

 1. W trakcie realizacji umowy oraz po jej wykonaniu przetwarzamy dane osobowe jej strony w celu ewentualnego rozpatrywania roszczeń, a także ich dochodzenia. Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest przykładowo możliwość udzielenia odpowiedzi na ewentualną reklamację, do czego jesteśmy zobowiązani na podstawie odrębnych przepisów prawa cywilnego. W takim przypadku będziemy przetwarzać dane osobowe w oparciu o prawnie uzasadniony interes, jakim jest obrona przed ewentualnymi roszczeniami lub ich dochodzenie. Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 pkt 1 lit. f) RODO.

Będziemy przechowywać te dane przez 6 lat od daty wykonania usługi.

 1. Przysługuje Tobie prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. W sytuacji przetwarzania danych w celu określonym w pkt 3, masz także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

Podanie tych danych jest dobrowolne, jednak brak podania tych danych uniemożliwi zawarcie umowy lub jej realizację.

 1. Odbiorcami tych danych są: nasz hostingodawca, dostawca usługi poczty elektronicznej, dostawca usług IT, dostawcy usług przewozowych, dostawca usług księgowych i oprogramowania służącego do obsługi faktur, dostawca usług płatności elektronicznych, dostawca usług prawnych, doradczych i windykacyjnych oraz inni dostawcy usług, z których korzystamy w ramach oznaczonego celu.

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH SUBSKRYBENTÓW NEWSLETTERA

 1. Umożliwiamy zapisanie się na listę odbiorców naszego newslettera. Jeżeli korzystasz z tej funkcjonalności, przetwarzamy Twoje dane osobowe właśnie w celu jego przesyłania. Newsletter może zawierać treści reklamowe, handlowe lub marketingowe.

Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 pkt 1 lit. f) RODO.

 1. Masz prawo do wypisania się z newslettera w dowolnym momencie.

Będziemy przechowywać Twoje dane do czasu wypisania się z listy subskrybentów lub do czasu zaprzestania przez nas przesyłania newslettera.

 1. Przysługuje Tobie prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 1. Podanie tych danych jest dobrowolne, jednak brak podania tych danych uniemożliwi przesyłanie newslettera.
 1. Odbiorcami tych danych są: nasz hostingodawca, dostawca usług IT, dostawca usługi poczty elektronicznej i dostawca usługi wysyłania newslettera.

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH W CELU WYRAŻENIA OPINII O TOWARACH

Na stronie internetowej Sklepu można publikować opinie o towarach prezentowanych w celu sprzedaży.

 1. Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie Twojej zgody i tym samym art. 6 pkt 1 lit. a) RODO oraz na podstawie art. 6 pkt 1 lit. f) celem ewentualnej obrony przed roszczeniami oraz ich dochodzenia.
 2. Masz prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Jednakże cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania danych, ani na przechowywanie tych danych w systemie, na podstawie art. 6 pkt 1 lit. f) RODO.
 3. Będziemy przechowywać Twoje dane do czasu wycofania udzielonej zgody – w zakresie publikacji opinii, a w zakresie przechowywania w logach systemowych – przez okres przedawnienia roszczeń. Przysługuje Tobie prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 1. Podanie tych danych jest dobrowolne, jednak brak podania tych danych uniemożliwi wyrażenie opinii.
 1. Odbiorcą tych danych jest nasz hostingodawca i dostawca usług IT, a w zakresie danych publikowanych na stronie internetowej – jej użytkownicy.
 1. INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH W CELACH REKLAMOWYCH
 2. Strona internetowa Sklepu przetwarza Twoje dane w celach reklamowych, zgodnie z polityką stosowania plików cookies, umieszczoną w dalszej części niniejszej polityki.
 3. Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie Twojej zgody i tym samym art. 6 pkt 1 lit. a) RODO.
 4. Masz prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Jednakże cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania danych.

Będziemy przechowywać Twoje dane do czasu wycofania udzielonej zgody, nie później niż przez terminy przechowywania plików cookies na Twoim urządzeniu.

 1. Przysługuje Tobie prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 1. Podanie tych danych jest dobrowolne, jednak brak podania tych danych uniemożliwi wyświetlanie dopasowanych reklam.

Odbiorcą tych danych jest nasz hostingodawca, dostawca usług IT oraz dostawca usług reklamowych.

INFORMACJE O PRZEKAZYWANIU DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH

 1. Z uwagi na to, że korzystamy z usług innych dostawców, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane poza strefę Europejskiego Obszaru Gospodarczego, mianowicie do kraju: Stany Zjednoczone Ameryki (USA).

Komisja Europejska ustaliła, że niektóre kraje spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) należycie chronią dane osobowe.

 1. Ponieważ kraj do którego przekazujemy dane osobowe nie został uznany za kraj bezpieczny, przekazywanie danych odbywa się w oparciu o umowę, zawierającą standardowe klauzule ochrony danych, przyjęte przez Komisję Europejską.

BEZWZGLĘDNE UPRAWNIENIA OSÓB, KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE

Gdy piszemy o uprawnieniach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, odnosimy się do niżej opisanych uprawnień. Możliwość skorzystania z poniższych uprawnień jest niezależna od podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych.

 

Prawo dostępu do danych

 • Masz prawo do uzyskania od nas potwierdzenia, czy przetwarzamy dotyczące Ciebie dane osobowe. Jeżeli tak jest, masz prawo do uzyskania dostępu do tych danych, a także otrzymania dodatkowych informacji o:

celach przetwarzania,

 • kategoriach odnośnych danych,
 • odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych,

w miarę możliwości planowanym okresie przechowywania danych, a gdy nie będzie to możliwe, o kryteriach ustalania tego okresu,

 • prawie do żądania od nas sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, a także o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego,

źródle danych, jeżeli Twoje dane nie zostały zebrane od Ciebie,

zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla Ciebie.

Po otrzymaniu takiego żądania, jesteśmy zobowiązani dostarczyć kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Jeżeli takie żądanie wpływa drogą elektroniczną i jeżeli nie otrzymamy innego zastrzeżenia, informacji udzielimy również drogą elektroniczną.

 

Prawo do sprostowania danych

Masz prawo do żądania od nas niezwłocznego sprostowania dotyczących Ciebie danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, masz prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

 

Prawo do usunięcia danych (bycia zapomnianym)

 • Masz prawo do żądania od nas niezwłocznego usunięcia dotyczących Ciebie danych osobowych. Mamy wówczas obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:
 • cofnęłaś/cofnąłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych i nie mamy innej podstawy ich przetwarzania,
 • wniosłaś/eś skuteczny sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych,

Twoje dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,

Twoje dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego,

 • Twoje dane zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania

Masz prawo żądania od nas ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:

 • gdy kwestionujesz prawidłowość danych – na okres pozwalający nam sprawdzić ich prawidłowość,
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Ty sprzeciwiasz się usunięciu danych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,

nie potrzebujemy już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Tobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

wniosłaś/eś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstaw Twojego sprzeciwu.

Zautomatyzowane decyzje, w tym profilowanie

 • Masz prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływa.

Prawo nie ma zastosowania, jeżeli ta decyzja:

 • jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między Tobą, a nami,

jest dozwolona prawem Unii lub prawem Rzeczypospolitej Polskiej i które przewiduje właściwe środki ochrony Twoich praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów, lub

opiera się na Twojej wyraźnej zgodzie.

 

Prawo do wniesienia skargi

 1. Masz prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, do organu nadzorczego: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl.

WZGLĘDNE UPRAWNIENIA OSÓB, KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE

Gdy piszemy o uprawnieniach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, odnosimy się do niżej opisanych uprawnień. Możliwość skorzystania z nich jest każdorazowo zależna od podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych.

Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie

W przypadku, gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie udzielonej zgody na to, masz prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnej chwili. Naturalnie, cofnięcie udzielonej zgody nie wpływa na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania danych osobowych.

 

Prawo do przenoszenia danych

 • Masz prawo otrzymać dostarczone nam przez siebie swoje dane osobowe, w ustrukturyzowanym i powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Masz również prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód z naszej strony, jeżeli przetwarzanie odbywa się:

na podstawie zgody lub na podstawie umowy, oraz

w sposób zautomatyzowany.

Wykonując prawo do przenoszenia danych, masz prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. Prawo to nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych.

 

Prawo do sprzeciwu

 • W przypadku, gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie art. 6 pkt 1 lit. f) RODO, masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania tych danych, z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją.
 • Wówczas nie wolno nam już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie:

ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, przy czym podstawy te muszą być nadrzędne wobec interesów, praw i wolności Twojej osoby, lub

 1. podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Także jeżeli wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego, wówczas nie będziemy mogli przetwarzać ich do takich celów.

PLIKI COOKIES

 1. Strona internetowa Sklepu wykorzystuje pliki cookies. Są to powszechnie stosowane, niewielkie pliki zawierające ciąg znaków, które są wysyłane i zapisywane na urządzeniu końcowym (np. komputerze, laptopie, tablecie, smartfonie) używanym podczas odwiedzania Sklepu.

Strona internetowa wykorzystuje następujące pliki cookies:

niezbędne: konieczne do prawidłowego funkcjonowania serwisu – pliki przetwarzane w oparciu o usprawiedliwiony interes administratora (art.6 ust. 1 lit. f RODO);

Nazwa

Provider / Domena

Okres przechowywania

Opis

show_my_price

wannyglamour.pl  

7 dni

 

gtm_tracking_loaded

wannyglamour.pl  

1 miesiąc

 

CookieScriptConsent

CookieScript

1 miesiąc

Ten plik cookie jest używany przez usługę Cookie-Script.com do zapamiętywania preferencji dotyczących zgody użytkownika na pliki cookie. Jest to konieczne, aby baner cookie Cookie-Script.com działał poprawnie.

 

wannyglamour.pl  

   

PHPSESSID

PHP.net

Sesja

Cookie generowane przez aplikacje oparte na języku PHP. Jest to identyfikator ogólnego przeznaczenia używany do obsługi zmiennych sesji użytkownika. Zwykle jest to liczba generowana losowo, sposób jej użycia może być specyficzny dla witryny, ale dobrym przykładem jest utrzymywanie statusu zalogowanego użytkownika między stronami.

 

wannyglamour.pl  

   

cookies_loaded

wannyglamour.pl  

1 miesiąc

 

_pinterest_ct_ua

Pinterest Inc.

1 rok

Ten plik cookie jest ustawiany w związku z marketingiem na Pinterest

 1. marketingowe – wydajnościowe i analityczne: pozwalają one badać ruch na stronie internetowej, poznawać preferencje naszych użytkowników, analizować ich zachowanie w serwisie oraz umożliwiają interakcje z zewnętrznymi sieciami i platformami – pliki przetwarzane w oparciu o dobrowolną zgodę użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

Nazwa

Provider / Domena

Okres przechowywania

Opis

_gid

Google LLC

1 dzień

Ten plik cookie jest ustawiany przez Google Analytics. Przechowuje i aktualizuje unikalną wartość dla każdej odwiedzanej strony i służy do liczenia i śledzenia odsłon.

 

wannyglamour.pl  

   

_gat_UA-142059557-1

wannyglamour.pl  

52 sekundy

Jest to plik cookie typu wzorzec ustawiany przez Google Analytics, w którym element wzorca w nazwie zawiera unikalny numer identyfikacyjny konta lub witryny internetowej, do której się odnosi. Jest to odmiana pliku cookie _gat, który służy do ograniczania ilości danych zapisywanych przez Google w witrynach o dużym natężeniu ruchu.

_ga_47XH68VTNP

wannyglamour.pl  

1 rok 1 miesiąc

 

_ga

Google LLC

1 rok 1 miesiąc

Ta nazwa pliku cookie jest powiązana z Google Universal Analytics – co stanowi istotną aktualizację powszechnie używanej usługi analitycznej Google. Ten plik cookie służy do rozróżniania unikalnych użytkowników poprzez przypisanie losowo wygenerowanej liczby jako identyfikatora klienta. Jest on uwzględniony w każdym żądaniu strony w witrynie i służy do obliczania danych dotyczących odwiedzających, sesji i kampanii na potrzeby raportów analitycznych witryn.

 1. marketingowe – reklamowe: pozwalają na dostosowanie wyświetlanych reklam i treści do preferencji naszych użytkowników oraz prowadzić spersonalizowane kampanie marketingowego – pliki przetwarzane w oparciu o dobrowolną zgodę użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Nazwa

Provider / Domena

Okres przechowywania

Opis

CLID

www.clarity.ms

1 rok

Ten plik cookie jest zwykle ustawiany przez Dstillery, aby umożliwić udostępnianie treści multimedialnych w mediach społecznościowych. Może również gromadzić informacje o odwiedzających witrynę, gdy używają mediów społecznościowych do udostępniania treści witryny z odwiedzanej strony.

MR

Microsoft Corporation

7 dni

To jest własny plik cookie Microsoft MSN, którego używamy do pomiaru wykorzystania strony internetowej do wewnętrznej analizy.

 

.c.clarity.ms

   

_fbp

Meta Platform Inc.

3 miesiące

Używany przez Facebooka do dostarczania serii produktów reklamowych, takich jak licytowanie w czasie rzeczywistym od reklamodawców zewnętrznych

 

.mexen.pl

   

ANONCHK

Microsoft Corporation

10 minut

Ten plik cookie zawiera informacje o tym, w jaki sposób użytkownik końcowy korzysta ze strony internetowej, oraz wszelkie reklamy, które użytkownik końcowy mógł zobaczyć przed odwiedzeniem tej witryny.

 

.c.clarity.ms

   

IDE

Google LLC

1 rok

Ten plik cookie jest ustawiany przez firmę Doubleclick i zawiera informacje o tym, w jaki sposób użytkownik końcowy korzysta z witryny internetowej, oraz wszelkie reklamy, które użytkownik końcowy mógł zobaczyć przed odwiedzeniem tej witryny.

 

.doubleclick.net

   

MUID

Microsoft Corporation

1 rok

Ten plik cookie jest powszechnie używany przez firmę Microsoft jako unikalny identyfikator użytkownika. Można to ustawić za pomocą wbudowanych skryptów firmy Microsoft. Powszechnie uważa się, że synchronizuje się w wielu różnych domenach Microsoft, umożliwiając śledzenie użytkowników.

 

.bing.com

   

SM

.c.clarity.ms

Sesja

To jest własny plik cookie Microsoft MSN, którego używamy do pomiaru wykorzystania strony internetowej do wewnętrznej analizy.

_uetvid

Microsoft Corporation

1 rok

To jest plik cookie używany przez Microsoft Bing Ads i jest to śledzący plik cookie. Pozwala nam nawiązać kontakt z użytkownikiem, który wcześniej odwiedził naszą witrynę.

       

_gcl_au

Google LLC

3 miesiące

Ten plik cookie jest ustawiany przez firmę Doubleclick i zawiera informacje o tym, w jaki sposób użytkownik końcowy korzysta z witryny internetowej, oraz wszelkie reklamy, które użytkownik końcowy mógł zobaczyć przed odwiedzeniem tej witryny.

       

_pin_unauth

Pinterest Inc.

1 rok

Rejestruje unikalny identyfikator, który identyfikuje i rozpoznaje użytkownika. Służy do reklamy ukierunkowanej.

 

 

   

MUID

Microsoft Corporation

1 rok

Ten plik cookie jest powszechnie używany przez firmę Microsoft jako unikalny identyfikator użytkownika. Można to ustawić za pomocą wbudowanych skryptów firmy Microsoft. Powszechnie uważa się, że synchronizuje się w wielu różnych domenach Microsoft, umożliwiając śledzenie użytkowników.

 

.clarity.ms

   

_uetsid

Microsoft Corporation

1 dzień

Ten plik cookie jest używany przez Bing do określenia, jakie reklamy powinny być wyświetlane, które mogą być istotne dla użytkownika końcowego przeglądającego witrynę.

       

MR

Microsoft Corporation

7 dni

To jest własny plik cookie Microsoft MSN, którego używamy do pomiaru wykorzystania strony internetowej do wewnętrznej analizy.

 

.c.bing.com

   

SRM_B

Microsoft Corporation

1 rok

Jest to własny plik cookie Microsoft MSN, który zapewnia prawidłowe działanie tej witryny.

 1. Funkcjonalnościowe:

Nazwa

Provider / Domena

Okres przechowywania

   

1 rok

 1. niesklasyfikowane:

Nazwa

Provider / Domena

Okres przechowywania

deferred_loading_once

wannyglamour.pl  

7 dni

fb_pixel_event_id_view

wannyglamour.pl  

1 sekunda

statid

.wp.pl

1 rok 1 miesiąc

acc_segment

csr.onet.pl

1 rok

ea_uuid

.events.ocdn.eu

1 rok 1 miesiąc

wp_pixel_loaded

wannyglamour.pl  

1 miesiąc

_clck

 

1 rok

_ttp

wannyglamour.pl  

1 rok

_ttp

.tiktok.com

1 rok

acc_segment

ec.monplat-cdn.com

1 rok

acc_segment

events.ocdn.eu

1 rok

pageview_event_id

wannyglamour.pl  

3 sekundy

acc_segment

lib.onet.pl

1 rok

acc_segment

sgqcvfjvr.onet.pl

1 rok

ar_debug

.pinterest.com

1 rok

fb_pixel_newsletter_event_id

wannyglamour.pl  

3 sekundy

fb_pixel_event_id

wannyglamour.pl  

1 sekunda

gtag_script_loaded

wannyglamour.pl  

1 miesiąc

_tt_enable_cookie

wannyglamour.pl  

1 rok

fbp

wannyglamour.pl  

Sesja

pinterest_pixel_loaded

wannyglamour.pl  

1 miesiąc

MSPTC

.bing.com

1 rok

_clsk

wannyglamour.pl  

1 dzień

PrestaShop-[abcdef0123456789]{32}

wannyglamour.pl  

6 miesięcy 20 dni

_clsk

wannyglamour.pl  

1 dzień

fb_pixel_time_event

wannyglamour.pl  

3 sekundy

ea_uuid

wannyglamour.pl  

1 rok 1 miesiąc

 1. INFORMACJE O DOSTAWCACH PLIKÓW COOKIES

Korzystanie z plików cookies podmiotów trzecich jest uwarunkowane polityką prywatności i plików cookies, stosowaną przez te podmioty.Poniżej zamieszczamy odwołania do polityk prywatności dostawców stosowanych plików cookies podmiotów trzecich:

GOOGLE

Wykorzystujemy pliki cookies Google Inc. 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone w ramach usług:

 • Google Ads – pliki reklamowe, służące do prowadzenia i oceny jakości kampanii reklamowych, realizowanych przy użyciu usługi Google Ads;
 • Google Analytics – pliki analityczne, służące do badania zachowań i ruchu użytkowników oraz sporządzania statystyk ruchu.
 • YouTube – piki umożliwiające wyświetlanie osadzonych na stronie plików wideo z serwisu YouTube.

Pliki zbierane przez Google Inc mają charakter anonimowy i zbiorczy. W szczególności nie zawierają cech identyfikujących (rozumianych jako dane osobowe) użytkowników Serwisu. Więcej informacji w tym zakresie, znajdziesz tutaj: https://policies.google.com/privacy

FACEBOOK

Wykorzystujemy pliki cookies Facebook Ireland Limited, z siedzibą pod adresem 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irlandia. Więcej informacji w tym zakresie, znajdziesz tutaj: www.facebook.com/privacy/policy/

CZATER

Wykorzystujemy pliki cookies ALEASYSTENT Sp. z o.o., ul. Postępu 14A, 02-676 Warszawa. Więcej informacji w tym zakresie, znajdziesz w polityce prywatności i cookies strony https://www.czater.pl/

HOTJAR

Wykorzystujemy pliki cookies administrowane przez Hotjar Limited, Level 2, St Julian’s Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julian’s STJ 1000, Malta. Jeśli chcesz wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych w tych celach, skorzystaj z linku: https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out .

SMARTLOOK

Wykorzystujemy pliki cookies administrowane przez Smartsupp.com, s.r.o., Company reg. no.: 03668681, VAT ID: CZ03668681, Lidicka 20, Brno, 602 00, Czech Republic. Jeśli chcesz wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych w tych celach, skorzystaj z linku: https://www.smartlook.com/opt-out

INSTAGRAM

Wykorzystujemy pliki cookies stosowane w ramach usługi Instagram przez Facebook Inc. 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, Stany Zjednoczone.. Informacje o warunkach wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w tym celu, znajdziesz tutaj: https://www.facebook.com/help/instagram/155833707900388

 1. ZGODA NA UŻYWANIE PLIKÓW COOKIES I ZARZĄDZANIE NIMI

Z wyłączeniem niezbędnych plików cookies, ich przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody użytkownika.

Zgoda na przetwarzanie plików cookies jest dobrowolna i może zostać cofnięta w każdym czasie. Należy jednak pamiętać, że brak zgody na wykorzystywanie niektórych plików cookies może spowodować ograniczenia w korzystaniu ze Sklepu i jego funkcjonalności, a nawet uniemożliwić to korzystanie.

Udzielenie zgody na przetwarzanie plików cookies może nastąpić:

 • za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez użytkownika telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym,
 • poprzez użycie przycisku zawierającego oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie plików cookies lub potwierdzenie zapoznania się z jego warunkami,
 • za pomocą ustawień dostępnych w obszarze strony internetowej.
 1. ODNOŚNIKI DO INNYCH STRON INTERNETOWYCH LUB OPROGRAMOWANIA

Sklep może zawierać odnośniki do innych stron internetowych lub oprogramowania. Nie ponosimy odpowiedzialności za obowiązujące na tych stronach lub w tym oprogramowaniu zasady przestrzegania polityki prywatności i przetwarzania plików cookies. Zalecamy zapoznanie się z polityką prywatności i plików cookies tych stron lub oprogramowania po wejściu na nie lub przed ich insta